Tag: ร้านขายเต็นท์เดินป่า

ร้านขายเต็นท์เดินป่า

เมื่อไม่มีความรู้ใดๆ แต่ต้องมาเลือกซื้อเต็นท์เดินป่าเมื่อไม่มีความรู้ใดๆ แต่ต้องมาเลือกซื้อเต็นท์เดินป่า

 เอาละสิ ถ้ามีความจำเป็นต้องเลือกซื้อเต็นท์ในร้านขายเต็นท์เดินป่าแต่ไม่มีความรู้อะไรเลย จะเริ่มต้นได้อย่างไร ทำยังไงถึงจะได้สินค้าที่มีคุณภาพสามารถใช้งานได้จริง ไม่ต้องมาคอยแก้ปัญหาซ้ำๆ ก่อนการใช้งานจริง หรือต้องไปแก้ไขปัญหาหน้างานตอนที่เอาไปใช้แล้วก็คงจะไม่ไหวยิ่งเป็นมือใหม่ด้วยแล้วยิ่งต้องระวัง แต่จะทำอย่างไรได้บ้างล่ะไปเริ่มต้นพร้อมๆ กันดังนี้เลยดีกว่า  รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น 1.เอาเต็นท์ไปใช้งานเพื่อจุดประสงค์ใด   เพราะเต็นท์เดินป่ามีมากมายหลายรูปแบบแต่ละรูปแบบก็มีข้อดีหรือข้อด้อยที่ต่างกันออกไป เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการเอาไปใช้งานให้ได้ตรงจุด จำเป็นต้องรู้ว่าจะเอาเต็นท์ไปทำกิจกรรมอะไรและเพื่อจุดประสงค์อะไร อย่างเช่น ซื้อเต็นท์เดินป่าเพื่อกางหน้าบ้านถ่ายรูปทำกิจกรรมเล็กน้อยในวันที่อากาศสดใส ควรเป็นเต็นท์กระโจม (Bell Tent) ที่ส่วนใหญ่ทำจากผ้าแคนวาสรูปทรงน่ารักสวยงาม เหมาะแก่การถ่ายรูปในวันสบายๆ เป็นต้น  2.คุณสมบัติที่ต้องการ  คุณสมบัติหลักๆ ที่ต้องการเป็นตัวชี้วัดในการเลือกซื้อเต็นท์อีกอย่างหนึ่งเพราะด้วยลักษณะของเต็นท์ที่มีอยู่มากมายหลายแบบที่ขายในร้านขายเต็นท์เดินป่าทั่วๆไป หากเรากำหนดคุณสมบัติที่ต้องการได้ก็จะสามารถเฉพาะเจาะจงไปยังรูปแบบเต็นท์เดินป่าที่ต้องการได้ง่ายขึ้น  3.จำนวนคนที่ต้องใช้งาน  เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยเลือกขนาดของเต็นท์เดินป่าที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพราะถ้าจำนวนคนที่มากขึ้นการเลือกเต็นท์ก็ควรมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้มีขนาดที่พอเหมาะไม่เล็กจนทำให้อึดอัด หรือใหญ่ไปจนเกิดภาระตามมา