Day: August 28, 2022

ขนส่งพัสดุ

แนะนำผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ ที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักแนะนำผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ ที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้จัก

ปัจจุบันนี้การแข่งขันของบริการขนส่งพัสดุนั้นเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยแข่งขันกันในหลาย ๆ เรื่องเพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ เนื่องจากว่าตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้านั้นเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะเรื่องของการเกิดสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ที่การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมมาก ๆ จึงทำให้ตลาดของการขนส่งนั้นเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากขนาดนี้ ส่งผลให้ในช่วงหลายปีมานี้มีบริการขนส่งเพิ่มขึ้นจำนวนมาก จนมีผู้ให้บริการบางเจ้าที่อาจจะยังไม่เคยรู้จักมาก่อน ในบทความนี้จึงอยากจะนำเอา 3 ผู้ให้บริการขนส่งที่อาจจะยังไม่รู้จักมาแนะนำกัน 3 ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักมาก่อน 1. SPEED-D มากันที่ผู้ให้บริการเจ้าแรกที่บางอาจจะเคยผ่านตามาบ้าง อย่าง SPEED-D บริการขนส่งผ่านร้านสะดวกซื้อ 7- Eleven ที่มีเป็นการร่วมมือกันของบริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์