Day: May 6, 2021

พรีออเดอร์จีน

พรีออเดอร์จีนพรีออเดอร์จีน

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนี้การค้าขายออนไลน์เป็นที่นิยมอย่างมาก ทั้งเป็นอาชีพหลักและเป็นอาชีพเสริม เพราะเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากก็สามารถทำได้ การพรีออเดอร์สินค้า ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนชื่นชอบ โดยเฉพาะพรีออเดอร์จีน เนื่องจากว่าจีนเป็นประเทศที่มีสินค้าอยู่หลากหลาย ทั้งการพรีออเดอร์จีนนั้นสามารถทำได้ในหลายรูปแบบ ต้นทุนถูก แต่นำมาขายได้กำไรงามๆ สำหรับการพรีออเดอร์จีนนั้น คุณสามารถดำเนินการด้วยตนเอง หรือผ่านชิปปิ้งก็ได้ หรือผ่าน Freight Forwarder ก็สามารถทำได้ Freight Forwarder หมายถึง ตัวแทน ตัวกลาง หรือบริษัท ทำหน้าที่แทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสินค้า มีความรับผิดชอบและจัดการเรื่องขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยที่ไม่มีเรือเดินทะเลหรือตู้คอนเทนเนอร์เป็นของตัวเอง แต่เป็นการทำเรื่องเช่ามาเพื่อให้บริการผ่านการเดินเรือ ทางรถ และสายการบิน หน้าที่ของ